spinservis.cz / O firmě / Reference

Reference

Naši zákazníci, se kterými dlouhodobě spolupracujeme při poskytování prodejních a servisních služeb produktů značky Xerox.

Z našich největších zákazníků můžeme uvést například (současně se omlouváme všem, které v tomto místě neuvádíme):

V oblasti OFFICE

V oblasti PRODUKCE

 • Masarykova Univerzita
 • Vysoké učení technické
 • UTB ve Zlíně
 • Nejvyšší správní soud
 • Nejvyšší státní zastupitelství
 • Kancelář veřejného ochránce práv
 • Technické muzeum Brno
 • Technologické a inovační centrum Zlín
 • Česká televize, studio Brno
 • ČEZ a.s., školící středisko Brno
 • ČSOB a.s.
 • Volksbank CZ a.s.
 • ABB s.r.o.
 • ALTA a.s.
 • Imos Brno a.s.
 • Areal Slatina a.s.
 • Morávka centrum a.s.
 • Geodis Brno a.s.
 • Geotest Brno a.s.
 • Kovolit a.s.
 • Lekov a.s.
 • Brněnské komunikace a.s.
 • Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
 • Centrum dopravního výzkumu v.v.i.
 • Brněnské komunikace a.s.
 • Honneywell s.r.o.
 • KG process innovation s.r.o.
 • Městský úřad Hustopeče
 • Městský úřad Telč
 • Městský úřad Bučovice
 • Městský úřad Slavkov
 • Plastik HT a.s.
 • DAIKIN DEVICE CR
 • Znojmoprojekt ing.arch.Radomír Kaman s.r.o.
 • TNM Print s.r.o.
 • Česká mailingová společnost s.r.o.
 • Adam studio s.r.o.
 • AMA PRINT s.r.o.
 • ARIN s.r.o.
 • AZU design s.r.o.
 • ARTRON s.r.o.
 • BonnyPress s.r.o.
 • Joker s.r.o.
 • Pavel Bačík
 • REDA a.s.
 • Repress s.r.o.
 • SPIN s.r.o.
 • Seritech s.r.o.
 • Stillus s.r.o.
 • Stavoprojekta a.s.
 • Wega TM
 • Agentura NP
 • Lokša Prepress
 • Potrusil s.r.o.
 • Computer MCL s.r.o.
 • Reklamní Agentura Daniel
 • Dukase s.r.o.
 • Apage s.r.o.
 • A-Press s.r.o.
 • Oftis s.r.o
 • Martin Rajtr
 • Digrs
 • S&K public s.r.o.

a mnoho dalších