spinservis.cz / Řízené tiskové služby (MPS)

Řízené tiskové služby (MPS)

Rádi Vám doporučíme řešení tiskových služeb přímo na míru. Poskytujeme služby na našem trhu nezvyklé - dokážeme převzít do správy i stávající tisková zařízení různých výrobců a poskytujeme podporu přímo uživatelům prostřednictvím našeho Globálního Helpdesku . Kontaktujte naše obchodní zástupce pro více informací.
 

   

Analýza tiskového prostředí

Provedení podrobné analýzy stávajícího stavu a nacenění současných nákladů na tisk a související procesy – obnáší instalaci SW XEROX DEVICE AGENT, který nám umožní shromáždit informace o provozu síťových (s dodatečným SW i nesíťových) tiskových zařízení, součinnost IT oddělení s naším pracovníkem pro identifikaci těchto zařízení v půdorysných mapách, poskytnutí těchto map a povolení hovořit s uživateli o jejich způsobech práce a tiskových potřebách. Uzavřeme dohodu o provedení Analýzy, kde my se zavážeme přistupovat k Vašim datům důvěrně.

Návrh řešení

Tento krok následuje po provedení analýzy – odevzdáme Vám komplexní zprávu, která bude spojovat jak stávající stav, tak návrh stavu budoucího – s vyčíslením přinesené úspory. Úspory budeme hledat v nákladech přímých – poskytnutí technologií s nižšími provozními náklady a částečnou centralizací tisků na ně a v nákladech nepřímých – na objednávání, skladování, sledování zásob, objednávání oprav,….tedy převzetím Vašich procesů  souvisejících s tiskem uspoříme Vaše náklady na lidskou práci. Obvykle náš návrh řešení přináší úsporu nad 30% nákladů na tisk a související procesy.

Implementace

Pokud se shodneme, že navrhované řešení je pro Vaši společnost či úřad přínosem a vyčíslená úspora je důvodem pro změnu procesů, připravíme harmonogram provedení změn a přejdeme k realizaci – převzetí některých stávajících tiskových zařízení do naší péče, výměna některých tiskových zařízení za nové technologie, případná změna dislokací strojů, změna procesů, souvisejících s tiskem, atd.

Vzdálená správa zařízení a outsourcing procesů

V souladu s postupem implementace našeho řešení postupně převezmeme do vzdálené správy všechna síťová zařízení. Prostřednictvím sady SW nástrojů a našeho Globálního Helpdesku budeme řídit dodávky spotřebních materiálů a odstraňování závad tak, aby tisková zařízení zákazníka měla minimální odstávky a aby zaměstnanci zákazníka trávili tiskem minimální čas - a mohli se tak soustředit na hlavní náplň jejich práce.