servis

Servis

Provádíme záruční a pozáruční servis a dodávky spotřebních materiálů na všechny typy strojů značky XEROX od nejstarších typů po nejnovější. Ve své působnosti máme přes 1000 strojů, o které se aktivně staráme, dislokovaných nejen na území jihomoravského kraje.

Zaměstnáváme 4 servisní techniky s bohatými zkušenostmi s provozem strojů, odborně vyškolené a zapracované firmou THE DOCUMENT COMPANY XEROX na nejnovějších zařízeních značky XEROX. Jsou vybaveni potřebnou diagnostickou a komunikační technikou, což jim dává výborné předpoklady pro realizaci pružných servisních zásahů na území celé Moravy.

Našim zákazníkům nabízíme minimálně tři základní druhy servisního zabezpečení strojů:

  • T+M (Time+Material) – velice obvyklý způsob servisního zabezpečení. Zákazník hradí hodinovou sazbu za práci technika, jeho čas strávený na cestě a sazbu za ujeté kilometry. Dále si zákazník hradí veškerý materiál potřebný pro provoz stroje.
  • KTP (Komplexní technická péče) – zákazník má se servisní firmou uzavřenu smlouvu o KTP, která zahrnuje veškerou práci a cestovní náklady technika vyjádřené v paušálním měsíčním poplatku, při určitém dohodnutém limitu kopií. V tomto případě nejsou náhradní díly ani spotřební materiály zahrnuty ve smlouvě a jsou zákazníkem objednávány a hrazeny zvlášť.
  • FSMA (Full Service Maitenance Activity) – tato smlouva mezi zákazníkem a servisní organizací zahrnuje veškerou servisní péči o zařízení, včetně všech spotřebních materiálů a náhradních dílů potřebných pro provoz stroje vyjádřené v paušálním měsíčním poplatku, při určitém dohodnutém limitu kopií.

Zákazník který uzavře se servisní organizací jednu z nabízených servisních smluv, získává oproti ostatním tyto výhody:

  • Dostává přednost při nahlášení servisního požadavku před zákazníky nesmluvními, což souvisí s rychlejší reakcí na tento požadavek.
  • Má prakticky pevné náklady na provoz z čehož vyplývá predikovatelnost nákladů pro ekonomickou rozvahu.
  • V případě FSMA smlouvy získá určitý druh pojištění stroje, neboť po dobu trvání smlouvy má prakticky 100% záruku na celé zařízení a následkem náhodné závady nemusí investovat do náhradních dílů.

Přesto i zákazníci kteří, nemají a nehodlají servisní smlouvu uzavřít, se mohou spolehnout na ochotu, rychlou odezvu, spolehlivost, kvalifikovanost a zkušenosti našeho servisního personálu, který jejich stroj opraví buď v dílně nebo přímo na místě u zákazníka a poradí s dalším provozem, případně s problémy.